Polityka prywatności

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

E-mailem na adres: biuro@ecommercelegal.pl lub w formie pisemnej na adres ul. Długosza 13/5, 60-559 Poznań.

Jakie są dane administratora danych osobowych?

Marcin Tomczak, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Tomczak Doradztwo Prawne, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7842426016, REGON 523490670, z siedzibą ul. Gajowa 7, 62-200 Gniezno

Jak kształtują się Twoje prawa?

Masz prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Możesz wnieść sprzeciw w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, nie ma potrzeby uzasadniania takiego sprzeciwu. Możesz wnieść sprzeciw także na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów, wymaga on uzasadnienia.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz bez podania Twoich podstawowych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Twoją wiadomość i podjąć się świadczenia usług.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f RODO. W przypadku prowadzenia analiz mających na celu poprawę działania usług podstawą do przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po uzyskaniu odrębnej zgody użytkownika, dane osobowe mogą być przetwarzane także w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W jakim celu możemy przetwarzać Twoje dane?

Przede wszystkim w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość lub rozwiązania Twojej sprawy. Także w celu marketingowym dotyczącym promowania naszych usług, jeżeli zostaliśmy o nie zapytani w wiadomości.

Jak rozumiemy nasz prawnie uzasadniony interes?

Odpowiedź na Twoją wiadomość, rozwiązanie Twojej sprawy i prowadzenie działań marketingowych.

Komu przekażemy Twoje dane?

Podmiotom zajmującym się hostingiem oraz dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

W ramach czasu potrzebnego na udzielenie odpowiedzi na pytanie lub rozwiązanie sprawy. W zakresie prowadzenia działań marketingowych –  do ich zakończenia lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.