Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

News

Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

by Marcin Tomczak on Feb 16, 2024

Wraz z wejściem w życie Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA) 17 lutego 2024 roku, sklepy internetowe muszą przygotować się na istotne zmiany. DSA, mając na uwadze dynamiczny rozwój technologii i coraz większą rolę handlu elektronicznego, wprowadza szereg regulacji dotyczących świadczenia usług cyfrowych, co obejmuje również działalność sklepów online.

E-handel, rozwijając się w ostatniej dekadzie, stał się nieodłączną częścią współczesnego rynku handlowego. Jednakże, wraz z jego ekspansją, pojawiły się wyzwania związane z ochroną konsumentów, zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji oraz uczciwej konkurencji. DSA, będący odpowiedzią na te wyzwania, ma na celu uregulowanie wielu kwestii związanych z działalnością w sieci.

Nowe przepisy DSA obejmują szeroki zakres zagadnień, w tym ochronę danych osobowych, odpowiedzialność platform cyfrowych oraz obowiązki informacyjne dla przedsiębiorców działających online. Jednym z istotnych elementów jest również uregulowanie zasad dotyczących reklamy i promocji produktów oraz usług w Internecie. W związku z tym, przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe muszą precyzyjniej określać warunki oferty oraz przestrzegać zakazów wprowadzania w błąd konsumentów poprzez nieuczciwe praktyki marketingowe.

Wprowadzenie DSA wymaga także uwzględnienia odpowiedzialności sklepów internetowych za treści publikowane przez użytkowników. Sklepy, które umożliwiają publikowanie przez klientów opinii, komentarzy czy dodatkowych informacji, muszą spełnić nowe obowiązki. Wśród nich znajduje się konieczność wyznaczenia punktu kontaktowego, w ramach którego zapewniona będzie możliwość kontaktu w sprawach związanych z DSA. Ponadto, sprzedawcy muszą wyjaśnić, jakie treści uznają za nielegalne, jak weryfikują ich legalność oraz przewidzieć możliwość zgłaszania treści, które inne osoby uznają za nielegalne.

Czy DSA obowiązuje mój sklep internetowy?

DSA obowiązuje także sklepy internetowe, jeżeli klienci/użytkownicy mogą publikować treści, które są wyświetlane w sklepie internetowym. Gdy w Twoim sklepie internetowym możliwe jest publikowanie np. opinii, komentarzy, czy dodatkowych informacji na koncie klienta, które nie są wymagane do transakcji (np. zdjęcie) – wówczas konieczne będzie spełnienie nowych obowiązków.

Jak wprowadzić nowe obowiązki?

Sklepy internetowe, które umożliwiają publikowanie przez użytkowników treści, są zobowiązane do wyznaczenia punktu kontaktowego pod którym zapewniona będzie możliwość kontaktu w sprawach, których dotyczy akt o usługach cyfrowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jako punkt kontaktowy wskazać ogólny adres e-mail sklepu.

W dalszej kolejności, sprzedawca powinien wyjaśnić jakie treści uważa nielegalne, jak weryfikuje legalność treści oraz przewidzieć możliwość zgłaszania treści, które zdaniem innych użytkowników są nielegalne. Wreszcie, konieczne jest zapewnienie drogi odwoławczej (zarówno dla użytkowników, których wniosek został odrzucony, jak i dla tych, którzy opublikowali treści) oraz prawidłowe uzasadnianie decyzji.

Reasumując, konieczna jest zmiana regulaminu sklepu lub regulaminu świadczenia usług elektronicznych.

Wzór do pobrania

Gotowe do pobrania treści wraz z wyjaśnieniami można zakupić w naszym sklepie internetowym: https://ecommercelegal.pl/products/dsa-aktualizacja-regulaminu.

ecommerce.legal oferuje również  indywidualne wsparcie we wdrożeniu obowiązków związanych z DSA.

Dark patterns

Jednym z istotnych zagadnień regulowanych przez DSA są tzw. "dark patterns" - praktyki mające na celu manipulowanie użytkownikami w celu podejmowania niekorzystnych dla nich decyzji. Nowe przepisy zakazują stosowania takich praktyk, co wymaga szczególnej uwagi ze strony sklepów internetowych.

Podsumowanie

Podsumowując, DSA wprowadza istotne zmiany w funkcjonowaniu sklepów internetowych, nakładając na nie szereg nowych obowiązków związanych zarówno z ochroną danych osobowych, jak i zapewnieniem uczciwych praktyk handlowych. Przedsiębiorcy prowadzący e-commerce powinni dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami i wdrożyć niezbędne zmiany, aby dostosować się do wymogów prawa oraz nadal efektywnie działać na rynku online.

Najnowsze artykuły

Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Read More
Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Read More
ecommerce.legal w Akademia Allegro podcast

ecommerce.legal w Akademia Allegro podcast

Read More
Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

Read More
View More