Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Aktualności

Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

przez Marcin Tomczak na Mar 18, 2024

Przedsiębiorcy prowadzący sklep internetowy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom: RODO, Omnibus, podatki, nieustanie zmieniające się przepisy… To jedynie wierzchołek góry lodowej. Równie wymagającą próbą może być również wykorzystywanie przez konkurencję oznaczeń, np. logo, którymi posługujesz się w ramach prowadzonej działalności. Jak temu zaradzić?

Rynek e-commerce jest pełen możliwości – obecny kierunek rozwoju handlu internetowego zachęca przedsiębiorców do skorzystania z szansy na sukces prowadzonych biznesów. E-commerce jest również miejscem bardzo intensywnej konkurencji. Każdy przedsiębiorca marzy o tym, aby jego sklep był jak najbardziej rozpoznawalny i najchętniej wybierany przez klientów. Dostosowane do specyfiki branży oznaczenie, które wyróżnia przedsiębiorcę lub oferowane przez niego usługi może odegrać gigantyczną rolę w marketingu i oddziaływaniu na potencjalnych klientów.

Z tego artykułu dowiesz się, dlaczego ochrona marki jest aż tak istotna, co może być znakiem towarowym i jakie korzyści niesie ze sobą rejestracja znaku towarowego.

Co to jest znak towarowy?

Znaki towarowe stanowią kluczowy element identyfikacyjny produktów lub usług oferowanych przez danego przedsiębiorcę. Znaki towarowe muszą cechować się możliwością przedstawienia w rejestrze znaków towarowych. Są stosowane w handlu i umożliwiają odróżnienie produktów tego samego rodzaju, które są oferowane przez różne podmioty.

Zasadniczym warunkiem dla uzyskania ochrony znaku towarowego jest spełnienie jednocześnie dwóch kryteriów.

Po pierwsze, znak towarowy musi nadawać się do jednoznacznego odróżnienia towarów lub usług jednego przedsiębiorcy od innego. Co to oznacza w praktyce? Znak musi posiadać unikalne cechy, które umożliwiają klientom łatwe rozróżnienie produktów jednego przedsiębiorstwa od drugiego.

Po drugie, znak musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.

Kiedy znak towarowy nadaje się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych?

Oznaczenie musi być używane komercyjnie i mieć zdolność odróżniającą. Pod znakiem towarowym przedsiębiorca musi oferować usługi lub towary, a sam znak umożliwia wyróżnienie na rynku.

Co może być znakiem towarowym?

Powszechne jest utożsamianie pojęcie znaku towarowego z logo lub nazwą firmy. Wprawdzie nie każde oznaczenie może być znakiem towarowym (zwłaszcza, gdy nie spełnia wymogu odróżnialności), jednak pojęcie to ma znacznie szerszy zakres od logo i nazwy.

Katalog oznaczeń, które mogą być zarejestrowanymi znakami towarowymi, uregulowany przede wszystkim w ustawie Prawo własności przemysłowej, jest otwarty. Różnorodność znaków towarowych jest naprawdę szeroka. Znakiem towarowym mogą być znaki:

 • słowne,
 • graficzne,
 • słowno-graficzne,
 • przestrzenne,
 • pozycyjne,
 • dźwiękowe,
 • ruchome,
 • multimedialne,

a także:

 • kolor,
 • deseń,
 • hologram.

Wymienione znaki są jedynie przykładami – wybór dotyczący formy identyfikacyjnej jest pozostawiony przedsiębiorcom. Dzięki temu mogą wybrać taką formę, która najlepiej oddaje charakter ich działalności. Znak towarowy to nie tylko kwestie prawne – to również kluczowe narzędzie w budowaniu rozpoznawalności wśród klientów.

Co nie może być znakiem towarowym?

Pomimo otwartego katalogu, nie każde oznaczenie nadaje się do rejestracji. Rozstrzygająca jest przede wszystkim funkcja odróżniająca. Nie oznacza to, że znak musi być wyjątkowo innowacyjny albo oryginalny, jednak powinien przyciągać uwagę klientów i identyfikować danego przedsiębiorcę lub oferowane przez niego towary czy usługi na rynku.

Bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

W procesie rejestracji, z urzędu ocenia się, czy znak towarowy nie spełnia bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego. Jeżeli tak się dzieje – znak nie może zostać zarejestrowany.

Pełen katalog przesłanek bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wykazany został w art. 1291  ustawy Prawo własności przemysłowej, jest dość obszerny i obejmuje przesłanki nawet takie jak zgłoszenie w złej wierze lub sprzeczność z dobrymi obyczajami.

Do najczęstszych przyczyn odmowy udzielenia ochrony zaliczają się m.in.:

 • oznaczenia opisowe lub rodzajowe, których jedynymi elementami są te dotyczące rodzaju produktu, jego pochodzenia, jakości, przeznaczenia, funkcji, ilości, wartości, sposobu wytwarzania, składu albo przydatności, np. znak słowny „świeży chleb”.
  W tym przypadku brakuje oznaczenia źródła towaru, tzn. identyfikacji pochodzenia od konkretnego przedsiębiorcy;
 • oznaczenia używane potocznie w języku bądź zwyczajowo w utrwalonych praktykach handlowych;
 • oznaczenia, które mogą wprowadzać w błąd, w szczególności co do charakteru, pochodzenia lub jakości produktu;
 • oznaczenia zawierające symbol Rzeczpospolitej Polskiej, gdy osoba zgłaszająca znak nie dostarczyła zgody odpowiedniego organu państwa lub symbol obcego państwa, a nawet nazwę, jej skrót lub symbol organizacji międzynarodowej, np. wykorzystanie w znaku graficznym godła RP albo logo WHO;
 • oznaczenia zawierające elementy o wysokiej wartości symbolicznej, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje narodową.

Względne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy

Ten rodzaj przesłanek może zostać podniesiony jedynie w sprzeciwie osoby uprawnionej – na przykład przez przedsiębiorcę, który uważa, że zgłoszony znak towarowy jest taki sam lub podobny do jego oznaczenia. Taką przesłankę można podnieść w terminie 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia znaku towarowego.

Jako podstawę sprzeciwu można podnieść m.in.:

 • naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich;
 • identyczność z oznaczeniem, na które wcześniej zostało udzielone prawo ochronne dla identycznych towarów;
 • identyczny lub podobny do zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, np. poprzez ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego z już zarejestrowanym.

Dlaczego ochrona marki w Internecie jest aż tak ważna?

1. Podstawa budowania wizerunku i reputacji marki

Marka jest jedną z najcenniejszych wartości przedsiębiorstwa. Jej znaczenie może dynamicznie rosnąć w wyniku skutecznej strategii marketingowej i wypracowania pozytywnego wizerunku w oczach klientów. Ochrona marki poprzez rejestrację znaku towarowego stanowi istotny element budowania wizerunku, co może wpłynąć korzystnie na pozycję przedsiębiorcy na rynku.

2. Konkurencja na rynku e-commerce

Handel online to obszar, na którym rywalizacja między przedsiębiorcami jest szczególnie zacięta. Łatwy dostęp do platform sprzedażowych powoduje, że rynek e-commerce przyciąga zarówno doświadczonych przedsiębiorców, jak i początkujących sprzedawców. Ze względu na liczność przedsiębiorców, którzy zajmują się tą branżą, łatwo o sytuację, w której podobne lub nawet identyczne znaki towarowe są używane przez różnych przedsiębiorców. To może wprowadzać konsumentów w błąd i wpływać negatywnie na wizerunek przedsiębiorstwa.

3. Bezpieczeństwo

Internet stanowi doskonałe środowisko do pozyskiwania inspiracji. Zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy mogą paść ofiarami nieoryginalnych czy fałszywych produktów. Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą chce uniknąć dwóch sytuacji: odebrania tzw. podróbek zamiast oryginalnego towaru, który miał następnie trafić do jego klientów oraz zgłoszeń niezadowolonych klientów, którzy twierdzą, że otrzymali produkt jego marki, choć w rzeczywistości ktoś podszył się pod przedsiębiorcę i wykorzystał jego znak towarowy bez jego wiedzy i zgody. Takie zdarzenia są koszmarem dla przedsiębiorców i często narażają ich na nadmierny stres i koszty oraz wymagają poświęcenia czasu na działania, które zminimalizują szkody takich sytuacji.

Korzyści z rejestracji znaku towarowego

Dzięki rejestracji znaku towarowego, przedsiębiorca zyskuje wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na określonym terytorium. To umożliwia przedsiębiorcy umieszczanie znaku na oferowanych towarach i wprowadzanie ich do obrotu pod zarejestrowanym znakiem towarowym oraz posługiwanie się nim na dokumentacji związanej z oferowanymi produktami bądź usługami. Co równie istotne – przedsiębiorca uzyskuje wyłączne prawo używania znaku w celach reklamowych. To doskonałe narzędzie umożliwiające walkę z nieuczciwie działającą konkurencją, która próbuje się podszywać lub podkradać klientów. Po przeprowadzonym procesie rejestracyjnym, przedsiębiorca uzyskuje świadectwo ochronne na zarejestrowany znak towarowy, który może wykorzystać jako dowód w ewentualnych postępowaniach sądowych. Dzięki temu dokumentowi przedsiębiorca nie musi po raz kolejny udowadniać, że dane oznaczenie jest ściśle związane z posiadanymi przez niego uprawnieniami, co znacząco upraszcza postępowanie.

Zarejestrowany znak towarowy, przy którym można używać symbol ® budzi zaufanie i poczucie bezpieczeństwa zarówno u potencjalnych, jak i lojalnych klientów. Szerzący się smart shopping i świadomość dotycząca różnic w jakości produktów oryginalnych i podrabianych powodują, że klienci szukają zaufanych sprzedawców, którzy dbają o swoich klientów nie tylko w zakresie oferowanych produktów czy usług, ale także prawnych aspektów handlu elektronicznego.

Dla przedsiębiorców, których znak staje się rozpoznawalny i nawiązują współpracę z innymi podmiotami, czeka jeszcze jedna korzyść. Posługiwanie się znakiem towarowym może odbywać się na podstawie udzielonej odpłatnej licencji, a sam znak… Można sprzedać. Przedsiębiorcy mają świadomość znaczenia i możliwości, jakie niesie za sobą posługiwanie się rozpoznawalnym zarejestrowanym znakiem towarowym i chętnie inwestują w takie rozwiązania.

Podsumowanie

Ochrona marki w Internecie stanowi istotny element strategii biznesowej każdego przedsiębiorcy działającego w branży e-commerce. Rejestracja znaku towarowego to skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed nieuczciwą konkurencją oraz budowanie wartości marki. Polskie prawo, poprzez system rejestracji znaków towarowych, oferuje przedsiębiorcom narzędzia do skutecznej ochrony ich oznaczeń.

Proces rejestracji znaku towarowego wymaga staranności i profesjonalnego podejścia. Konsultacja z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w procesie rejestracji znaków towarowych może okazać się kluczowa dla skutecznej ochrony marki. Inwestycja w rejestrację znaku towarowego to inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa, która może przynieść znaczne korzyści zarówno w kontekście prawnej ochrony, jak i strategicznego rozwoju marki.

Przedsiębiorco, jeżeli jeszcze nie zarejestrowałeś swojego znaku towarowego – nie zwlekaj. Nie pozwól, aby konkurencja wykorzystała ciężko wypracowaną renomę Twojej działalności. Pomożemy Ci zarejestrować Twój znak towarowy i skutecznie chronić Twoją markę. Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz tutaj

Najnowsze artykuły

Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Prawne aspekty świadczenie usługi SaaS – jakie dokumenty należy przygotować?

Czytaj całość
Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Ochrona marki w Internecie: czy warto zarejestrować swój znak towarowy?

Czytaj całość
ecommerce.legal w Akademia Allegro podcast

ecommerce.legal w Akademia Allegro podcast

Czytaj całość
Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

Jakie zmiany dla sklepów internetowych wprowadza DSA?

Czytaj całość
View More