E-commerce w Europie - o wymogach prawnych na rynku niemieckim

E-commerce w Europie - o wymogach prawnych na rynku niemieckim

Aktualności

E-commerce w Europie - o wymogach prawnych na rynku niemieckim

przez Marcin Tomczak na Jun 25, 2024

Ekspansja na rynek zagraniczny niesie ze sobą liczne korzyści, umożliwia między innymi poszerzenie grona klientów, zwiększenie przychodów i wzmocnienie pozycji marki. Niemniej jednak, jest to również proces obarczony wieloma wyzwaniami. Przedsiębiorcy muszą dokładnie zapoznać się z wymogami formalnymi i regulacjami obowiązującymi zarówno w danym kraju, jak na gruncie prawa unijnego. Znajomość przepisów jest kluczowa dla zapewnienia zgodności swojej działalności z lokalnymi, specyficznymi standardami oraz zminimalizowania ryzyka prawnego.

Jednym z fundamentalnych aspektów, które należy uwzględnić przy rozszerzaniu sprzedaży na nowe rynki jest sporządzenie prawidłowego regulaminu sklepu internetowego. Wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia gruntownej analizy prawnej. W celu ułatwienia tego procesu, w najnowszej serii artykułów omówimy najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę, przygotowując regulamin dla sklepów internetowych w poszczególnych krajach unijnych. Zrozumienie, i co ważniejsze, spełnienie tych wymagań stanowi klucz do udanej i bezpiecznej ekspansji na nowy rynek.

Na początek nasz zachodni sąsiad - Niemcy!

Rynek niemiecki

Prawo niemieckie związane ze sprzedażą online uznawane jest za bardzo rygorystyczne. Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) to niemiecki odpowiednik regulaminu, do którego posiadania zobowiązany jest każdy właściciel sklepu online. AGB jako dokument prawny podlega publikacji i zawiera zbiór wszelkich warunków handlowych dotyczących funkcjonowania e-sklepu. 


Co powinien zawierać regulamin ?

Regulamin powinien być skonstruowany w sposób jasny i zrozumiały, obejmując wszystkie istotne aspekty działalności sklepu. Do najważniejszych elementów regulaminu należą:

sposobu składania zamówienia 

 • Dane właściciela sklepu: Pełne informacje o właścicielu, w tym dane adresowe i kontaktowe, które umożliwiają identyfikację firmy.
 • Procedura składania zamówień: Szczegółowy opis kroków, jakie musi podjąć klient, aby złożyć zamówienie, w tym informacje o dostępnych metodach zamówień.
 • Metody płatności: Wykaz akceptowanych form płatności, takich jak karty kredytowe, przelewy bankowe, płatności mobilne czy systemy płatności online.
 • Warunki dostawy: Informacje na temat kosztów, metod oraz czasu dostawy, a także obszarów, na które sklep realizuje wysyłki.
 • Reklamacje i zwroty: Procedury dotyczące zgłaszania reklamacji oraz zwrotu towarów, w tym terminy, wymagania i obowiązki zarówno klienta, jak i sprzedawcy.

Ostatni z powyższych punktów, określany w prawie niemieckim jako Widerrufsbelehrung (pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy) jest szczególnie istotny. Element ten powinien znajdować się zarówno w regulaminie, jak i na stronie sklepu internetowego, informuje klientów o ich prawach związanych ze zwrotem towaru oraz przebiegiem procedury reklamacyjnej. Widerrufsbelehrung stanowi gwarancję praw konsumenckich, zapewniając przejrzystość i bezpieczeństwo transakcji. Klienci wiedzą, że mają prawo do zwrotu towaru w określonym czasie i mogą to zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów, o ile warunki zwrotu zostaną spełnione. 

W jakim języku należy sporządzić dokument ?

Regulamin sklepu internetowego musi być zrozumiały dla osób, do których jest kierowany, zatem planując sprzedaż na rynku niemieckim, regulamin powinien być napisany właśnie w języku niemieckim. Jest to wymóg prawny, który ma na celu zapewnienie, że konsumenci będą mogli w pełni zrozumieć warunki, na jakich dokonują zakupów oraz być świadomi co do obowiązków, jakie na nich ciążą. Ważne jest, aby tłumaczenie regulaminu było dokonane w sposób dokładny i profesjonalny, co minimalizuje ryzyko nieporozumień i zapewni zgodność funkcjonowania e-sklepu z wewnętrznymi przepisami prawnymi. 


Abmahnung – czym jest i jakie ma znaczenie? 

Abmahnung to pojęcie z niemieckiego prawa, które oznacza upomnienie lub wezwanie do zaprzestania naruszeń. W kontekście prowadzenia sklepu internetowego, Abmahnung odnosi się do formalnego ostrzeżenia, może być wystosowane przez stowarzyszenie chroniące prawa konsumentów lub przez rynkowego konkurenta e-sprzedawcy, może dotyczyć zarówno kwestii związanych z regulaminem sklepu, jak i innych aspektów działalności e-commerce.. Przykładowymi naruszeniami, za które można je otrzymać są:

 • niedostępne lub źle umieszczone dokumenty prawne (np. regulamin sklepu, brak lub niepełne pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy, brak polityki prywatności),
 • klauzule umowne naruszające ustawowe prawa konsumentów, brak spełnienia wymaganych prawem obowiązków informacyjnych – np. w zakresie odstąpienia od umowy lub rękojmi i gwarancji,
 • niekompletne informacje w zakresie danych identyfikujących sprzedawcę,
 • wykorzystywanie cudzych zdjęć bez zgody autora, kopiowanie opisów produktów,
 • używanie cudzych marek, znaków towarowych,
 • brak ceny jednostkowej.

Braki, które powodują otrzymanie Abmahnung ,mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Jeśli firma nie zastosuje się do żądań określonych w upomnieniu, może zostać podjęte postępowanie sądowe, które zazwyczaj kończy się nałożeniem kar finansowych oraz nakazem zaprzestania naruszeń. Dlatego niezwykle ważne jest, aby firmy prowadzące działalność e-commerce w Niemczech przestrzegały przepisów prawa i regularnie aktualizowały swoje regulaminy oraz określonych procedur. 

Poza regulaminem, należy zadbać także o m.in. takie dokumenty jak: polityka prywatności, impressum, polityka zwrotów.

Nasz zespół w ecommerce.legal opracuje zindywidualizowany regulamin dla Twojego sklepu internetowego, gwarantując pełną zgodność z niemieckim prawem i profesjonalne wsparcie, które zapewni bezpieczeństwo i zbuduje zaufanie wśród klientów.

Zapraszamy do kontaktu!

📞+48 781 906 020

📨 biuro@ecommercelegal.pl

Najnowsze artykuły

Działania UOKiK na rzecz ochrony konsumentów: dark patterns

Działania UOKiK na rzecz ochrony konsumentów: dark patterns

Czytaj całość
Ekspansja na rynek czeski - regulamin sklepu internetowego

Ekspansja na rynek czeski - regulamin sklepu internetowego

Czytaj całość
E-commerce w Europie - o wymogach prawnych na rynku niemieckim

E-commerce w Europie - o wymogach prawnych na rynku niemieckim

Czytaj całość
Nowe Rozporządzenie GPSR - co oznacza dla branży e-commerce?

Nowe Rozporządzenie GPSR - co oznacza dla branży e-commerce?

Czytaj całość
View More